Bát Thả Hoa, Đĩa Đựng Hoa Quả

      Bát thả hoa, đĩa đựng hoa quả quả táo vàng

      Lên trên