Bộ Bát Đĩa Sứ

      Bộ bát đĩa bàn ăn bằng sứ quả táo vàng

      Lên trên