Chính sách bảo mật

Quả Táo Vàng nhận ra rằng, khách hàng, khách truy cập, người dùng và những người khác, những người đang sử dụng quataovang.com hoặc trang web khác thuộc sở hữu/được điều hành bởi chúng tôi (“quataovang AG”) đều coi trọng quyền riêng tư. Trong mục Chính sách bảo vệ riêng tư mô tả chi tiết những thông tin quan trọng về sử dụng và tiết lộ thông tin thu thập được từ người sử dụng trên các trang web: quataovang.com. Chúng tôi cung cấp chính sách Chính sách bảo vệ riêng tư để giúp bạn làm một quyết định về việc có nên sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng trang web: quataovang.com nữa hay không.
Chính sách bảo vệ riêng tư được tích hợp trong các Điều khoản và Điều kiện và Điều khoản dịch vụ . Việc bạn sử dụng của các trang web: quataovang.com và tất cả các thông tin cá nhân cung cấp trên các trang web của chúng tôi vẫn còn tùy thuộc vào các điều khoản của Chính sách bảo vệ riêng tư này, cũng như Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng bất kỳ hình ảnh, video, hoặc bất kỳ nội dung nào khác được đăng bởi người dùng trên mạng quataovang.com sẽ được đăng công khai, do đó không được coi đây là “thông tin cá nhân” và do đó không thuộc Chính sách bảo vệ riêng tư .
Quả Táo Vàng cần những thông tin gì?
Sau khi đăng ký mua hàng, một sản phẩm hoặc dịch vụ, và sau mỗi lần truy cập vào một trang web: quataovang.com, bạn sẽ truy cập vào tài khoản của bạn .Chúng tôi thu thập các loại thông tin cụ thể, chúng được mô tả chi tiết hơn trong đoạn văn sau đây.
Cung cấp thông tin người dùng: Thông tin nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như tên và địa chỉ email) mà bạn cung cấp cho quataovang khi đăng ký dịch vụ quataovang hoặc tham gia nhiều hoạt động khác nhau trên các trang web: quataovang.com như tải hình ảnh, gửi bình luận, tải lên video, đăng tin nhắn trong các diễn đàn của chúng tôi.
Cookie: Khi bạn truy cập trang web: quataovang.com, Chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie – một tập tin văn bản nhỏ có chứa một chuỗi các ký tự số và chữ – vào máy tính của bạn để xác định tính duy nhất của trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cả hai cookie, cookie tạm thời (session) và vĩnh viễn (persistent). Cookie vĩnh viễn sẽ lưu trên ổ đĩa cứng của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt. Cookie vĩnh viễn sẽ được sử dụng khi lần sau bạn ghé vào trang web. Cookie vĩnh viễn có thể được gỡ bỏ bằng cách làm theo hướng dẫn trong trình duyệt tập tin trợ giúp của bạn. Cookie tạm thời sẽ biến mất ngay sau khi bạn đóng trình duyệt. Bạn có thể thiết lập lại trình duyệt web của bạn để từ chối tất cả cookie hoặc thông báo khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của các trang web: quataovang.com không thể hoạt động đúng nếu tính năng “chấp nhận cookies” bị vô hiệu hóa.
Tập tin Log: Thông tin đăng nhập được báo cáo tự động vào trình duyệt của bạn mỗi khi bạn xem một trang web. Khi bạn đăng ký hoặc xem trang web: quataovang.com, các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi bất cứ khi nào bạn ghé thăm một trang web. Những bản ghi máy chủ có thể bao gồm các thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Internet Protocol (IP), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, các trang exit / Universal Resource Locators (URL), loại nền tảng, số lần nhấp chuột, tên miền, các trang đích, trang đã xem và thứ tự của các trang, số lượng thời gian dành cho các trang cụ thể, ngày và thời gian yêu cầu của bạn, và một hoặc nhiều cookie có thể nhận diện trình duyệt của bạn.
Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào?
Nếu bạn gửi thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi thông qua các trang web: quataovang.com, sau đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hoạt động, duy trì, và cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng của các trang web: quataovang.com
Bất kỳ thông tin cá nhân hoặc nội dung mà bạn tự nguyện tiết lộ trực tuyến (trên diễn đàn thảo luận, trong các tin nhắn khu vực và blog, trong trang hồ sơ công cộng của bạn, .vv) trở nên công bố công khai và có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác. Bất kỳ hình ảnh, chú thích, video hoặc các nội dung khác mà bạn cung cấp để các trang web: quataovang.com có thể được phân phối lại qua Internet và các kênh truyền thông khác, và có thể được xem bởi công chúng nói chung.
Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn cho các mục đích ngoài marketing hay hành chính (chẳng hạn như thông báo thay đổi trang web chính quataovang.com hoặc cho các mục đích dịch vụ khách hàng). Chúng tôi sử dụng cả hai thông tin cá nhân của bạn và các thông tin không nhận dạng cá nhân nhất định (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh người sử dụng, tập tin cookie, địa chỉ IP, loại trình duyệt, dữ liệu kích chuột, vv) để cải thiện chất lượng và thiết kế của các trang web: quataovang.com và để tạo ra tính năng mới, chương trình khuyến mãi, các chức năng và dịch vụ bằng cách lưu trữ, theo dõi và phân tích sở thích của người dùng và xu hướng.
Chúng tôi sử dụng cookies và đăng nhập các thông tin về: (a) ghi nhớ thông tin để bạn sẽ không phải nhập lại nó trong lần truy cập tới của bạn vào quataovang, (b) cung cấp tùy chỉnh, nội dung cá nhân và thông tin; (c) giám sát hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi, (d) giám sát số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập và lưu lượng truy cập, (e) theo dõi các mục, đệ trình của bạn, và tình trạng trong chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi (f) chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật được báo cáo bởi người sử dụng hoặc các kỹ sư của chúng tôi được liên kết với các địa chỉ IP được kiểm soát bởi một công ty web cụ thể hoặc ISP và truy cập (g) Thông tin của bạn sau khi bạn đăng nhập.
Khi nào quataovang tiết lộ thông tin
Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân cho các công ty con của chúng tôi với mục đích xử lý thông tin như vậy thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các bên đồng ý xử lý thông tin phù hợp với Chính sách bảo vệ riêng tư của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng hết nỗ lực hợp lý để hạn chế sử dụng các thông tin đó và sử dụng bảo mật thích hợp và các biện pháp an ninh khác.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân khi cần phải làm theo luật pháp, hay hành động đó là cần thiết để thực hiện theo quy định của pháp luật nhà nước (như Luật Bản quyền EU) hoặc trả lời các lệnh của tòa án, hầu tòa, hoặc đảm bảo tìm kiếm.
Thông tin này có thể cần thiết để điều tra, ngăn ngừa, hoặc có hành động liên quan đến nghi ngờ hoặc thực tế dính líu đên các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm gian lận, khả năng đe dọa đến an toàn công cộng hoặc an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, hoặc bị pháp luật cấm.
Quả Táo Vàng cũng bảo lưu quyền tiết lộ thông tin cá nhân và / hoặc không có thông tin nhận dạng cá nhân mà Quả Táo Vàng tin, trong đức tin tốt, phù hợp hoặc cần thiết để thực thi các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, có biện pháp phòng ngừa trách nhiệm pháp lý, để điều tra và bảo vệ chúng ta chống lại bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba cáo buộc này, để hỗ trợ các cơ quan thực thi của chính phủ, để bảo vệ an ninh hay sự thống nhất trang web của chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ, và để thực hiện hoặc bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của quataovang, nhân viên của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.
Lựa chọn của bạn
Bạn có thể từ chối gửi thông tin cá nhân thông qua các trang web: quataovang.com, trong trường hợp này quataovang có thể sẽ không thể cung cấp một số dịch vụ cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân của bạn và tùy chỉnh email bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào trang hồ sơ cá nhân tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng các tập tin phương tiện truyền thông được tải lên bởi người dùng tại trang web: quataovang.com không thể được gỡ bỏ và vẫn thuộc Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
Để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu một mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi bạn được truy cập và thay đổi hồ sơ cá nhân. Bạn là người chịu trách nhiệm cho việc duy trì sự bảo mật của mật khẩu và thông tin tài khoản của bạn.
Cam kết của chúng tôi để bảo mật dữ liệu
Quả Táo Vàng sử dụng các biện pháp bảo vệ thương mại hợp lý vật chất, quản lý, kỹ thuật để bảo tồn tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật cho tất cả các thông tin bạn chuyển tải lên quataovang. Đây là rủi ro của bạn. Một khi chúng tôi nhận được thông tin mà bạn gửi, quataovang sẽ nỗ lực đảm bảo sự an toàn của hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây không phải là một sự đảm bảo rằng thông tin đó có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi, hoặc bị phá hủy bởi vi phạm của bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật, quản lý của chúng tôi.
Nếu Quả Táo Vàng biết đến lỗi trong hệ thống an ninh, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn qua thư điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. quataovang cũng có thể đăng tải thông báo trên trang web của chúng tôi khi vi phạm an ninh xảy ra. Để nhận được một thông báo bằng văn bản miễn phí về thông báo vi phạm an ninh (hoặc rút lại chấp thuận của bạn nhận được thông báo điện tử), bạn nên thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
Thay đổi và cập nhật Chính sách bảo vệ riêng tư
Chính sách bảo mật có thể được điều chỉnh định kỳ và điều này sẽ được phản ánh ở “ngày tháng chỉnh sửa cuối cùng” nằm ở phía dưới trang . Xin vui lòng xem lại trang này để ở nhận biết của bất kỳ thay đổi nào. Nói chung, Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách thức được được mô tả trong Chính sách bảo vệ riêng tư có hiệu lực trong thời gian mà chúng tôi nhận được thông tin các nhân do bạn cung cấp. Khi chấp nhận tiếp tục sử dụng dịch vụ quataovang, cũng đồng nghĩa bạn chấp nhận Chính sách bảo vệ riêng tư này và bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.
Phản hồi
Xin vui lòng liên hệ với quataovang.com với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách bảo vệ riêng tư hoặc những trang web: quataovang.com qua email: kinhdoanh@quataovang.com

Chỉnh sửa cuối cùng ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Chính sách bảo mật thông tin

Quả Táo Vàng hiểu rằng Quý Khách Hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Quả Táo Vàng rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. quataovang.com đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho Quý Khách Hàng những trải nghiệm thú vị khi mua sắm tại trang web chúng tôi.

1. Thu thập thông tin khách hàng
Để sử dụng được các dịch vụ của quataovang.com, Quý Khách Hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại và địa chỉ và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó bạn sẽ không thể hưởng được một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp.
Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến quataovang.com. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại quataovang.com, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với bạn khi cần.
Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được quataovang.com lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

2. Sử dụng thông tin
Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng quataovang.com trở thành một website thương mại điện tử mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau:
– Gửi newsletter giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của quataovang.com
– Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng
– Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của quataovang.com
– Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
– Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

3. Chia sẻ thông tin
Quả Táo Vàng biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và chúng sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:
Để bảo vệ quataovang.com và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của quataovang.com và các bên thứ ba khác.
Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.
Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng. VD: các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của quataovang.com; cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển.
Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của quataovang.com

4. Bảo mật thông tin khách hàng
Một điều quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ bạn trước sự tiếp cận thông tin về password khi bạn dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, bạn phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của quataovang.com vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách hàng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của quataovang.com
quataovang.com nhấn mạnh rằng chúng tôi rất quan tâm đến quyền lợi của Quý ‎khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nên trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ: Email: congty@quataovang.com.
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Chung nhóm chỉ được áp dụng tại quataovang.com. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại quataovang.com. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

5. Quyền lợi khách hàng
Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị

Lên trên