Đĩa Đựng Hoa Quả

      Đĩa đựng hoa quả bằng sứ cao cấp quả táo vàng

      Lên trên