Quà Tặng Quảng Cáo

   Ca giữ nhiệt 21
   Mã: AG-BGN21
   Ô dù 27
   Mã: AG-OD27
   Ô dù 26
   Mã: AG-OD26
   Ô dù 25
   Mã: AG-OD25
   Ô dù 24
   Mã: AG-OD24
   Ô dù 23
   Mã: AG-OD23
   Ô dù 22
   Mã: AG-OD22
   Ô dù 21
   Mã: AG-OD21
   Ô dù 20
   Mã: AG-OD20
   Ô dù 19
   Mã: AG-OD19
   Ô dù 18
   Mã: AG-OD18
   Ô dù 17
   Mã: AG-OD17
   Ô dù 16
   Mã: AG-OD16
   Ô dù 15
   Mã: AG-OD15
   Ô dù 14
   Mã: AG-OD14
   Ô dù 13
   Mã: AG-OD13
   Ô dù 12
   Mã: AG-OD12
   Ô dù 11
   Mã: AG-OD11
   Ô dù 10
   Mã: AG-OD10
   Ô dù 09
   Mã: AG-OD09
   Ô dù 08
   Mã: AG-OD08
   Ô dù 07
   Mã: AG-OD07
   Ô dù 06
   Mã: AG-OD06
   Ô dù 05
   Mã: AG-OD05
   Ô dù 04
   Mã: AG-OD04
   Ô dù 03
   Mã: AG-OD03
   Ô dù 02
   Mã: AG-OD02
   Ô dù 01
   Mã: AG-OD01
   Mũ bảo hiểm 24
   Mã: AG-MBH24
   Mũ bảo hiểm 23
   Mã: AG-MBH23
   Mũ bảo hiểm 22
   Mã: AG-MBH22
   Mũ bảo hiểm 21
   Mã: AG-MBH21
   Mũ bảo hiểm 20
   Mã: AG-MBH20
   Mũ bảo hiểm 19
   Mã: AG-MBH19
   Mũ bảo hiểm 18
   Mã: AG-MBH18
   Mũ bảo hiểm 17
   Mã: AG-MBH17
   Mũ bảo hiểm 16
   Mã: AG-MBH16
   Mũ bảo hiểm 15
   Mã: AG-MBH15
   Mũ bảo hiểm 14
   Mã: AG-MBH14
   Mũ bảo hiểm 13
   Mã: AG-MBH13
   Mũ bảo hiểm 12
   Mã: AG-MBH12
   Mũ bảo hiểm 11
   Mã: AG-MBH11
   Mũ bảo hiểm 10
   Mã: AG-MBH10
   Mũ bảo hiểm 09
   Mã: AG-MBH09
   Mũ bảo hiểm 08
   Mã: AG-MBH08
   Mũ bảo hiểm 07
   Mã: AG-MBH07
   Mũ bảo hiểm 06
   Mã: AG-MBH06
   Mũ bảo hiểm 05
   Mã: AG-MBH05
   Mũ bảo hiểm 04
   Mã: AG-MBH04
   Mũ bảo hiểm 03
   Mã: AG-MBH03
   Mũ bảo hiểm 02
   Mã: AG-MBH02
   Mũ bảo hiểm 01
   Mã: AG-MBH01
   USB quà tặng 20
   Mã: AG-USB20
   USB quà tặng 19
   Mã: AG-USB19
   USB quà tặng 18
   Mã: AG-USB18
   USB quà tặng 17
   Mã: AG-USB17
   USB quà tặng 16
   Mã: AG-USB16
   USB quà tặng 15
   Mã: AG-USB15
   USB quà tặng 14
   Mã: AG-USB14
   USB quà tặng 13
   Mã: AG-USB13
   USB quà tặng 12
   Mã: AG-USB12
   USB quà tặng 11
   Mã: AG-USB11
   USB quà tặng 10
   Mã: AG-USB10
   USB quà tặng 09
   Mã: AG-USB09
   USB quà tặng 08
   Mã: AG-USB08
   USB quà tặng 07
   Mã: AG-USB07
   USB quà tặng 06
   Mã: AG-USB06
   USB quà tặng 05
   Mã: AG-USB05
   USB quà tặng 04
   Mã: AG-USB04
   USB quà tặng 03
   Mã: AG-USB03
   USB quà tặng 02
   Mã: AG-USB02
   USB quà tặng 01
   Mã: AG-USB01
   Mũ lưỡi trai 10
   Mã: AG-MLT10
   Mũ lưỡi trai 09
   Mã: AG-MLT09
   Mũ lưỡi trai 08
   Mã: AG-MLT08
   Mũ lưỡi trai 07
   Mã: AG-MLT07
   Mũ lưỡi trai 06
   Mã: AG-MLT06
   Mũ lưỡi trai 05
   Mã: AG-MLT05
   Mũ lưỡi trai 04
   Mã: AG-MLT04
   Mũ lưỡi trai 03
   Mã: AG-MLT03
   Mũ lưỡi trai 02
   Mã: AG-MLT02
   Mũ lưỡi trai 01
   Mã: AG-MLT01
   Mở bia 14
   Mã: AG-MB14
   Mở bia 13
   Mã: AG-MB13
   Mở bia 12
   Mã: AG-MB12
   Mở bia 11
   Mã: AG-MB11
   Mở bia 10
   Mã: AG-MB10
   Mở bia 09
   Mã: AG-MB09
   Mở bia 08
   Mã: AG-MB08
   Mở bia 07
   Mã: AG-MB07
   Mở bia 06
   Mã: AG-MB06
   Mở bia 05
   Mã: AG-MB05
   Mở bia 04
   Mã: AG-MB04
   Mở bia 03
   Mã: AG-MB03
   Mở bia 02
   Mã: AG-MB02
   Mở bia 01
   Mã: AG-MB01
   Bút máy ký 20
   Mã: AG-BMK20
   Bút máy ký 19
   Mã: AG-BMK19
   Bút máy ký 18
   Mã: AG-BMK18
   Bút máy ký 17
   Mã: AG-BMK17
   Bút máy ký 16
   Mã: AG-BMK16
   Bút máy ký 15
   Mã: AG-BMK15
   Bút máy ký 14
   Mã: AG-BMK14
   Bút máy ký 13
   Mã: AG-BMK13
   Bút máy ký 12
   Mã: AG-BMK12
   Bút máy ký 11
   Mã: AG-BMK11
   Bút máy ký 10
   Mã: AG-BMK10
   Bút máy ký 09
   Mã: AG-BMK09
   Bút máy ký 08
   Mã: AG-BMK08
   Bút máy ký 07
   Mã: AG-BMK07
   Bút máy ký 06
   Mã: AG-BMK06
   Bút máy ký 05
   Mã: AG-BMK05
   Bút máy ký 04
   Mã: AG-BMK04
   Bút máy ký 03
   Mã: AG-BMK03
   Bút máy ký 02
   Mã: AG-BMK02
   Bút máy ký 01
   Mã: AG-BMK01
   Bút bi 20
   Mã: AG-BB20
   Bút bi 19
   Mã: AG-BB19
   Bút bi 18
   Mã: AG-BB18
   Bút bi 17
   Mã: AG-BB17
   Bút bi 16
   Mã: AG-BB16
   Bút bi 15
   Mã: AG-BB15
   Bút bi 14
   Mã: AG-BB14
   Bút bi 13
   Mã: AG-BB13
   Bút bi 12
   Mã: AG-BB12
   Bút bi 11
   Mã: AG-BB11
   Bút bi 10
   Mã: AG-BB10
   Bút bi 09
   Mã: AG-BB09
   Bút bi 08
   Mã: AG-BB08
   Bút bi 07
   Mã: AG-BB07
   Bút bi 06
   Mã: AG-BB06
   Bút bi 05
   Mã: AG-BB05
   Bút bi 04
   Mã: AG-BB04
   Bút bi 03
   Mã: AG-BB03
   Bút bi 02
   Mã: AG-BB02
   Bút bi 01
   Mã: AG-BB01
   Bật lửa 15
   Mã: AG-BL15
   Bật lửa 14
   Mã: AG-BL14
   Bật lửa 13
   Mã: AG-BL13
   Bật lửa 12
   Mã: AG-BL12
   Bật lửa 11
   Mã: AG-BL11
   Bật lửa 10
   Mã: AG-BL10
   Bật lửa 09
   Mã: AG-BL09
   Bật lửa 08
   Mã: AG-BL08
   Bật lửa 07
   Mã: AG-BL07
   Bật lửa 06
   Mã: AG-BL06
   Bật lửa 05
   Mã: AG-BL05
   Bật lửa 04
   Mã: AG-BL04
   Bật lửa 03
   Mã: AG-BL03
   Bật lửa 02
   Mã: AG-BL02
   Bật lửa 01
   Mã: AG-BL01
   Áo phông 05
   Mã: AG-AP05
   Áo phông 04
   Mã: AG-AP04
   Áo phông 03
   Mã: AG-AP03
   Áo phông 02
   Mã: AG-AP02
   Áo phông 01
   Mã: AG-AP01
   Áo mưa 09
   Mã: AG-AM09
   Áo mưa 08
   Mã: AG-AM08
   Áo mưa 07
   Mã: AG-AM07

   Xem thêm 46 sản phẩm

   Công ty quà tặng Quả táo vàng chuyên cung cấp các sản phẩm quà tặng quảng cáo đẹp mắt, đa dạng, phù hợp với nhiều lĩnh vực kinh doanh.

   Trong thời đại kinh tế thị trường ngày nay, hình thức khuyến mãi, ưu đãi bằng quà tặng quảng cáo trong kinh doanh dần phổ biến như là cách để các doanh nghiệp đem sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng đồng thời quảng cáo hình ảnh cho công ty. Các sản phẩm này được in khắc tên của công ty, logo hoặc slogan và được tặng tại các hội chợ thương mại, hội thảo và là một phần không thể thiếu trong các chiến dịch tiếp thị.

   Nguồn gốc của quà tặng quảng cáo:

   Quà tặng quảng cáo được biết đến đầu tiên ở Hoa Kỳ là mốc kỷ niệm có từ bầu cử của George Washington vào năm 1789. Vào nửa đầu thế kỷ 19 đã xuất hiện một số lịch quảng cáo, thước kẻ và lưu niệm bằng gỗ nhưng chưa có nền công nghiệp sản xuất và phân phối hàng khuyến mãi cho đến nửa sau của thế kỷ 19. Jasper Meeks – một chủ nhà in ở Coshocton, Ohio, được xem là một trong những người đầu tiên sáng tạo nên nền công nghiệp sản xuất hàng khuyến mãi khi anh ấy thuyết phục một cửa hàng giày đồng ý mua cặp sách có in khắc tên của chính cửa hàng và tặng cho các trường học ở địa phương.

   Quà tặng quảng cáo được phân phối cung cấp như thế nào?

   Quà tặng quảng cáo về bản chất là sản phẩm được làm theo yêu cầu của khách hàng – có in khắc logo, tên công ty hoặc thông điệp thường ở trong màu PMS cụ thể nào đó. Nhà phân phối giúp khách hàng tập hợp tác phẩm nghệ thuật trong quy cách chính xác và đôi khi nhà phân phối sẽ tạo ra tác phẩm nghệ thuật cho khách hàng. Sau đó nhà phân phối làm việc với các nhà sản xuất, nhà in hoặc gởi tác phẩm nghệ thuật trong quy cách chính xác và kích thước đúng cho công việc. Một nhà phân phối tốt sẽ biết rõ về khả năng của các nhà sản xuất, họ sẽ giúp tiết kiệm tiền và thời gian của khách hàng trong việc tìm kiếm nhà in hoặc nhà sản xuất – có thể sản xuất và giao hàng đúng thời hạn, quy cách và số lượng yêu cầu.

   Ý nghĩa của quà tặng quảng cáo:

   Quà tặng quảng cáo được sử dụng trên toàn cầu để thúc đẩy thương hiệu, sản phẩm, và hình ảnh công ty. Chúng cũng được dùng để tặng tại các sự kiện như là triển lãm và các buổi giới thiệu sản phẩm.

   Hầu hết các sản phẩm quà tặng quảng cáo tương đối nhỏ và rẻ tiền, nhưng cũng có loại sản phẩm khuyến mãi đắt tiền, ví dụ như người nổi tiếng ở liên hoan phim và buổi lễ trao giải thường được dùng hàng quà tặng quảng cáo đắt tiền như là nước hoa đắt tiền, đồ da và các sản phẩm điện tử. Những công ty cung cấp quà tặng quảng cáo đắt tiền cho người tham dự nổi tiếng thường yêu cầu những người nổi tiếng này chụp hình cùng với quà được tặng để công ty sử dụng cho mục đích quảng bá. Một vài công ty thì cung cấp quà tặng quảng cáo sang trọng như là khăn choàng cổ hoặc túi xách đến người tham dự người nổi tiếng với hy vọng những người nổi tiếng này sẽ mặc sản phẩm ở những nơi công cộng, từ đó quảng bá rộng rãi thương hiệu và sản phẩm của công ty họ.

   Nhận diện thương hiệu là mục đích sử dụng phổ biến nhất đối với sản phẩm quà tặng quảng cáo. Các mục đích khác như chuyên viên tiếp thị sử dụng hàng quà tặng quảng cáo để tạo điều kiện thuận lợi bao gồm nhân viên quan hệ và sự kiện, hội chợ thương mại, PR, thế hệ khách hàng mới, các chương trình dành cho nhà phân phối và nhà cung cấp, giới thiệu sản phẩm mới, giải thưởng dành tặng nhân viên, chương trình phi lợi nhuận, chương trình ưu đãi nội bộ, giáo dục an toàn, người giới thiệu khách hàng và nghiên cứu tiếp thị.

   Nắm được thị hiếu của khách hàng, công ty quà tặng sự kiện Quả táo vàng cho ra mắt các sản phẩm quà tặng quảng cáo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, đa dạng, chất lượng, bền, đẹp, bắt mắt, trang trọng,…và được làm theo đúng yêu cầu mà khách hàng mong muốn.

   Giới thiệu về công ty

    Công ty quà tặng Quả Táo Vàng vinh dự có mặt với tư cách là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm quà tặng, khuyến mại tại thị trường Việt Nam, là cầu nối giữa thị trường trong và ngoài nước , quà tặng Quả Táo Vàng tự hào mang đến cho Quý khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn mới. Những món quà không chỉ tạo nên mối quan hệ thân thiết giữa doanh nghiệp và đối tác mà còn gián tiếp quảng cáo cho doanh nghiệp mình thông qua những sản phẩm với nhiều chất liệu khác nhau như đồng, inox, quà tặng pha lê, gỗ mỹ nghệ, kim loại.. với những thiết kế sang trọng đầy ấn tượng, mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ…

   – Phương châm hoạt động

    Được sự tin tưởng của khách hàng, quà tặng Quả Táo Vàng luôn lấy đó là nguồn động viên khích lệ, không ngừng học hỏi nhằm phát triển lớn mạnh hơn nữa. Không chỉ có tập trung phát triển về mặt “lượng”, đội ngũ cán bộ nhân viên quà tặng Quả Táo Vàng còn luôn chú trọng vào việc đào tạo, phát triển tài năng, trình độ, khích lệ tính sáng tạo của cả tập thể nhằm hoàn thiện mục tiêu:

   – Trở thành nơi có môi trường làm việc chuẩn hoá và phát triển tốt nhất.

   – Trở thành sự lựa chọn, tin tưởng số 1 của khách hàng.

   – Trở thành đối tác có tốc độ phát triển, tăng trưởng bền vững với những nhà sản xuất, hãng nổi tiếng trong, ngoài nước.

   Với phương châm hoạt động:

   “ UY TÍN – HIỆU QUẢ – PHỤC VỤ TỐT ” – Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và dịch vụ chu đáo, hoàn hảo đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm . Với tất cả sự nhiệt huyết, quà tặng sự kiện Quả Táo Vàng luôn mong muốn hợp tác với các đơn vị, tổ chức, nhà cung cấp và khách hàng để cùng phát triển.

   Đến với Công ty quà tặng quả táo vàng, bạn sẽ được tư vấn tốt nhất về thiết kế ý tưởng sản phẩm quà tặng, chất lượng gì cho phù hợp với lĩnh vực mình kinh doanh. Và điều đặc biệt hơn nữa, Quả Táo Vàng luôn có những mức giá rất hợp lý cho Bạn lựa chọn. Chiết khấu về giá của từng sản phẩm cũng là một điều mà tất cả các đơn vị khi đến với chúng tôi đều cảm thấy hài lòng.

   Sản phẩm dịch vụ: áo mưa, áo phông, áo đồng phục, bằng chứng nhận, bật lửa quà tặng, biển bàn chức danh, biểu trưng gỗ đồng, biểu trưng pha lê, bình giữ nhiệt, bộ ấm chén, bộ quà tặng để bàn bằng da, bộ quà tặng để bàn bằng gỗ đồng, bộ quà tặng để bàn bằng pha lê, bộ số kỉ niệm pha lê, bút bi, bút máy, bút kí cao cấp, cặp da, cúp đồng, cúp pha lê, đĩa đồng, huy chương, kỉ niệm chương, lọ hoa, mở bia, móc khóa, mũ bảo hiểm, mũ lưỡi trai, quà tặng đĩa hoa văn rồng, quà tặng đối ngoại, quà tặng đồng hồ đeo tay, quà tặng gỗ đồng hình con rồng, quà tặng huy hiệu, quà tặng ô dù, quà tặng pha lê hình con rồng, quà tặng phong thủy quà tặng USB, sổ công tác, thẻ tên, bát đĩa sứ, biển tên, bình thủy tinh, bộ đĩa bát, bộ ly cốc, bộ số kỉ niệm gỗ đồng, cốc pha lê, cốc sứ, đồng hồ để bàn bằng gỗ đồng, đồng hồ pha lê, đồng hồ treo tường, huy hiệu, lọ hoa pha lê, lọ hoa sứ, ly pha lê, móc khóa da, quà tặng da dụng, quà tặng gốm sứ, sổ da, tranh sứ, ví da.

   Để tìm hiểu thêm thông tin về quà tặng quảng cáo và các sản phẩm khác do công ty Quà tặng sự kiện Quả táo vàng sản xuất, khách hàng có thể truy cập vào trang web : quataovang.com

   Lên trên